top of page

Thembisa Workshop 

Ngomhla zingama-23 kaNovemba 2019, i-IAAG ngokubambisana ne-Moonlight Foundation kanye neDolobha lase-Ekurhuleni babambe umhlangano wokucobelelana ngolwazi eTembisa, eGauteng. Umhlangano wokucobelelana ngolwazi obekuyiseshini yolwazi nge-autism uqondiswe kubazali, abaSebenzi bezingane, Abanakekeli kanye nomphakathi wonkana. 

bottom of page